Wij staan voor kwaliteit en duurzaamheid van leven

Als modern bedrijf heeft Eliëns Interieur projecten haar MVO ambities opgenomen in haar missie en visie. Wij zijn ons als bedrijf meer dan bewust van onze verantwoordelijkheid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze bedrijfsvoering streven we dan ook naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit.

Voor Eliëns Interieur projecten is het milieu een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering. Doelstelling van ons milieubeleid is dan ook  “het optimaal beheersen en verminderen van de milieubelasting”. Het streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

  • Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van onze medewerkers.
  • Wij creëren kansen voor groepen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben.
  • Wij willen in ons bedrijf graag een mix van goed opgeleide medewerkers van alle niveaus waarbij ook plaats is voor herintreders.
  • wij stimuleren kennisoverdracht van ervaren medewerkers op de jongere generatie.
  • Eliëns Interieur projecten is een leerbedrijf waar leermeesters leerlingen opleiden tot vakman.
  • Eliëns Interieur projecten heeft het veiligheidscertificaat VCA.
  • Wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale- en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen. We maken hierover afspraken met onze leveranciers.
  • Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame producten en diensten.
  • Wij staan open voor samenwerking en partnerschappen en zijn gaarne bereid kennis en ervaringen actief te delen.
  • Wij formuleren periodiek nieuwe MVO doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie.

VCA, Veiligheid, Gezondheid en milieu
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om onze mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen in onze bedrijfstak te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem.

VCA bestaat sinds 1994. De ontwikkeling van het VCA-certificatiesysteem werd in 1989 opgestart door de Landelijke Werkgroep Contractor Veiligheid. Vertegenwoordigers van petrochemische bedrijven en aannemers wilden een systeem opzetten om aannemersorganisaties objectief te toetsen op hun veiligheidsbeleid en -prestaties.

Het VCA-systeem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het Centraal College van Deskundigen VCA verzorgt het beheer en de verdere ontwikkeling van het VCA-schema. Het VCA-schema valt onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA). De certificatie-instellingen die de VCA-audits uitvoeren zijn door de RvA geaccrediteerd.

Eliens Interieur projecten heeft sinds 2001 het VCA certificaat.