Maxima Medisch Centrum

Visie Vrouw Moeder Kind-centrum: ‘family centered care’.

In het Vrouw-Moeder-Kind Centrum (VMK) zullen patiënt, gezin én zorgprofessionals samen zorg dragen. Wij werken samen aan veiligheid, kwaliteit, respect, openheid en gastvrijheid.

Kernconcepten van Family Centered Care zijn:

Veiligheid

Zorgprofessionals dragen zorg voor het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) lichamelijke en/of psychische schade aan de patiënt, die kan ontstaan door het niet volgens professionele standaard handelen van zorgprofessionals en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem

Kwaliteit

Zorgprofessionals leveren de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg. Zij vragen zich steeds af: bied ik de juiste zorg, bied ik de zorg op de juiste manier en ben ik bevoegd én bekwaam om deze zorg te bieden?

Respect

Zorgprofessionals houden rekening met de gezichtspunten en de keuzes van de patiënt en gezin. Waarden en normen, religie en culturele achtergrond van de patiënt en zijn gezin worden meegenomen in de (planning van) zorg

Openheid

Zorgprofessionals communiceren op begrijpelijke wijze met de patiënt en zijn gezin en geven volledige informatie op zodanige wijze dat effectieve deelname in het besluitvormingsproces is gewaarborgd. Patiënt en gezin worden aangemoedigd en ondersteund bij deelname aan

Zorgverlening
(beleids)Ontwikkelingen in de zorg
Implementatie en evaluatie van ontwikkelingen
Ontwikkelen van zorgvoorzieningen
Professionele scholing
Gastvrijheid

Zorgprofessionals in het VMK fungeren als gastheer. Patiënt en gezin voelen zich welkom en worden menselijk benaderd. Daarbij worden de eigen verantwoordelijkheid en de keuzevrijheid van patiënt en gezin gerespecteerd.